ОБАДИ НИ СЕ: 052 604 337      ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК: 08:00ч – 20:30ч   ·   СЪБОТА И НЕДЕЛЯ: 09:00ч - 19:00ч

 

     На 01.02.02021 г. Спорт Джи ЕООД сключи договор с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ за предоставяне на БФП с № BG16RFOP002-2.073-0962-C01. Целта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID19. Резултатът, който се очаква е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Общата стойност на проекта е 3 600.00 лв., от които 3 060.00 лв. европейско и 540.00 лв. национално съфинансиране.

Проектът е с продължителност 3 месеца ( 01.02.2021 г. – 01.05.2021 г.)

Публикувано на 02.02.2021